Overige diensten

Quick scan: U krijgt relatief snel een deskundig inzicht in de haalbaarheid van de transactie, risico’s, bedreigingen, kansen en hoe u de beoogde doelen kunt realiseren. Ik analyseer de benodigde stukken en voer één of meerdere gesprekken. Daaruit volgt een korte rapportage met mijn bevindingen en verdere aanpak.

Restructuring: Met een doordachte herstructurering verhoogt u de waarde van uw organisatie voor de transactie. Dit kan een juridische, organisatorische en/of economische reorganisatie zijn. Ik adviseer u over herstructureringen en geef daarbij een indicatie van de waarde die verschillende aanpassingen toevoegen. Bij de daadwerkelijke reorganisatie kan ik u desgewenst begeleiden.

Post merger: De manier waarop de integratie binnen uw bedrijf wordt doorgevoerd, gemanaged en begeleid is doorslaggevend voor de uiteindelijke waarde van de transactie. De financiële inrichting van de nieuwe organisatie is van groot ­belang. Ook in dit proces heb ik ruime ervaring en kan ik u adviseren en ondersteunen.

Interim: Binnen uw bedrijf kan ik ook tijdelijk ingezet worden voor een specifieke gerichte opdracht. Ik zorg voor extra kennis om zo een meerwaarde te creëren binnen uw bedrijf. In bijna alle gevallen heb ik geen voorkennis en emotionele banden met uw bedrijf waardoor ik makkelijker beslissingen kan nemen. De keuze om mij interim in te zetten is in veel gevallen effectief wat betreft de kosten.

Bas de Laat

Bel mij: +31 6 22978592
Mail mij: bas@dlas.nl

Direct contact met Bas